Welkomspagina
Adres gegevens Mail versturen naar: welzijnsraad.ieper@pandora.be
Nieuwsbrief Links Inloggen
 

     
 

Welkom!                   

Welkom op de webstek van de Welzijnsraad Arrondissement Ieper.

Contact:

Lien De Vos
Regionale Welzijnscoördinator binnen Westhoekoverleg

Woumenweg 100
8600 Diksmuide

051 51 94 35
welzijnsplatform@westhoekoverleg.be

 Deze website wordt niet langer up to date gehouden. Wij verwijzen u graag verder naar:
Welzijn in de Westhoek
    = het vervolgverhaal op de vroegere Regionale Welzijnsraden

Welzijn in de Westhoek is een samenwerkingsverband tussen publieke en private welzijns- en zorgactoren uit de Westhoek die via intergemeentelijke en intersectorale samenwerking de missie heeft om:
een voldoende, kwalitatief en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod te garanderen voor alle burgers van de Westhoek via het:

  • welzijnsplatform: het forum van de vertegenwoordigers uit de publieke en private welzijns- en zorgsectoren van de Westhoek
  • Regionaal Sociaal Actieprogramma 2015-2018: concreet regionaal actiepuntenprogramma om de doelstelling te realiseren, opgemaakt rond 3 kapstokthema’s: rond 3 kapstokthema’s: kansarmoede, vermaatschappelijking van de zorg en vervoersarmoede en toegankelijkheid van de dienstverlening.


Laatste update: 26/03/2013 11:45